Osse Maasrace

BELANGRIJK: Wij hebben 28 april 2020 moeten besluiten om de OsseMaasrace 2020 af te blazen. Hij gaat dit jaar NIET door. Wij gaan onder alle voorbehouden voor zaterdag 28 augustus 2021

Noteer alvast in jullie agenda: zaterdag 29 augustus: De Osse Maasrace 2020. Ook dit jaar organiseren wij weer de jaarlijkse open waterwedstrijd in de Lithse Ham mét als extra event de sponsorzwemtocht “Zwem voor KWF”. En dit jaar wél met de eerste en enige NIGHT SWIM (die vorig jaar helaas door een felle bui werd afgeblazen…)

ossemaasrace@arethusa.nl