Vacatures

Hoewel Arethusa al veel vrijwilligers in de vorm van trainers en kaderleden kent, zijn we nog op zoek naar vrijwilligers om de volgende onderwerpen op te kunnen starten. Mocht je belangstelling hebben voor 1 van de onderwerpen, meldt je dan s.v.p. via voorzitter@arethusa.nl.

Het betreft:

ZWEMWATER COÖRDINATOR

Wegens agendaproblemen zoeken we een opvolger voor onze zwemwater coördinator. Je zorgt voor overzicht (wie huurt welk uur), coördineert vragen voor incidentele extra baduren, controleert de maandelijkse golfbad rekeningen en verdeelt de kosten naar de gebruikers. Tevens check je periodiek de bezettingsgraad van de gehuurde uren, en bepaal je daarmee de kosten per sporter als input voor de besturen om te zien welke uren verliesgevend zijn. Als laatste coördineer je alle wijzigingsvragen vanuit alle secties voor het begin en halverwege elk seizoen.

COMMISSIELEDEN NIEUW OP TE ZETTEN WERVINGSCOMMISSIE

Wij zoeken enthousiastelingen, die de werving van nieuwe leden gaat structureren en wervingsacties opzetten en uitvoeren.

Instroom van nieuwe leden is heel belangrijk voor onze club. Binnen de zwem- en waterpolo commissies wordt hier dan ook de nodige aandacht aan besteed. Echter, dit is vaak wat ad hoc, hangt aan één persoon en één of twee specifieke acties. Wij willen werving centraliseren in een nieuwe commissie, dit structureler en gezamenlijk op/aanpakken en meer activiteiten, zoals het scouten bij zwemlessen van andere aanbieders, ondernemen.

Wij zoeken hiervoor enthousiaste leden, zowel organisatoren als leden die het verschil kunnen zien tussen talentvolle en minder talentvolle zwemmers. We starten dit op zodra we voldoende vrijwilligers gevonden hebben om dit op poten te gaan zetten.

COMMISSIELEDEN VOOR DE SPONSORCOMMISSIE

Op dit moment bestaat de commissie uit enthousiaste leden, die documentatie en communicatie voor hun rekening kunnen nemen. We zijn met name op zoek naar leden of ouders van leden, die thuis zijn in het Osse bedrijfsleven, en via hun netwerk in staat zijn bedrijven effectief te benaderen om ze te interesseren voor sponsoring. Of dit nu over grote of kleine bedrijven gaat maakt niet uit: beide zijn uiterst welkom.

Momenteel zijn veel sponsoren bedrijven die zich in de relatiekring van een vertrekkend sponsorcommissielid bevinden, dus zonder dat we hier meer trekkers voor vinden zullen de sponsorinkomsten omlaag gaan, en de contributie daarmee omhoog. Wil je dat graag helpen vermijden, en voel je je wel thuis op dit gebied? Meldt je alsjeblieft!

VRIJWILLIGERS OM EEN KOSTEN BENCHMARK OP TE ZETTEN

Op dit moment besparen we vooral op kosten door minder zwemwater te huren, en dus het aantal trainingsmomenten te beperken. Dit levert niet de populariteitsprijs op. Om te weten wat je kan besparen op welke kostenpost, moet je meer inzicht hebben in hoe onze kosten zich verhouden tot de kosten van andere verenigingen. We zoeken vrijwilligers om dit uit te zoeken en in kaart te brengen.

JEUGDBESTUURSLEDEN

Als je kijkt naar de diverse bestuursvergaderingen, dan zie je toch veel oudere mannen (en op dit moment te weinig vrouwen).

Voor een gevarieerdere inbreng, en ten behoeve van de continuïteit, zoeken we jongere leden om ons bestuur te versterken. De taken die je daarbij op je schouders neemt stemmen we af op basis van je kennis en vaardigheden. We zoeken leden die het niet erg vinden ergens hun schouders onder te zetten, doorzetten waar anderen stoppen, en die zich na hun studietijd gesetteld hebben in Oss dus naar verwachting langere tijd het bestuur kunnen versterken

COMMISIELID VOOR HET OPZETTEN / INVULLEN VAN HET KLEDINGSBELEID

Op dit moment werken we met 4 relaties als het gaat om kleding, en vinden beslissingen om welke kleding bij wie onder te brengen redelijk ad hoc plaats. Wij denken dat we als vereniging beter uit zijn als we gaan voor een vaste partner op dit gebied, gekoppeld aan een sponsordeal. Wat we beogen staat inmiddels op papier, we zoeken een enthousiast en doortastend iemand om hier handen en voeten aan te geven.

Naast kaderleden ten behoeve van op te starten activiteiten zijn we ook op zoek naar

TRAINERS

Allereerst betreft dat trainers voor het geven van zwemles aan kinderen. We zijn met name op zoek naar mensen die zelf bedreven zwemmers zijn, niet opzien tegen het geven van instructie in kleinere groepen luidruchtige en springende kinderen, en denken voor langere tijd beschikbaar te zijn voor het geven van zwemles op woensdag begin van de avond, en zaterdagmorgen.

Daarnaast betreft dat trainers voor de pilot, en hopelijk daarna op te starten nieuwe activiteit 50+/- zwemmen overdag. Dit betreft een nieuwe zwem-trainningsgroep op vrijdagmorgen voor mensen die op vrijdag niet (meer) werken en hun conditie middels zwemtrainingen op peil willen houden.