Maatregelen onder Corona

Trainingen

01 december 2020 (aanpassing mondkapjes verplichting en nieuwe datumprikker masters)

Algemene regels
Training
Ruimte
Looproute
Referenties

Algemene regels

 • Ten alle tijden wordt gehoor gegeven aan corona verantwoordelijke
 • Wc-gebruik is mogelijk maar ga thuis nog even en minimaliseer gebruik
 • Geef elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar
 • Ouders komen niet in het zwembad (behalve in rol van vrijwilliger zoals trainer, coronaverantwoordelijke, etc)
 • We komen niet eerder dan 5 tot 10 minuten voor aanvang training en wachten op de tribune
 • Douchen doen we thuis
 • Materiaalgebruik is toegestaan; wordt klaar gezet aan badrand of kan worden gehaald uit het materiaalhok zolang er maar afstand wordt gehouden en geen opstoppingen ontstaan
 • Op de tribune, kleedkamers, zwembadvloer geldt 1,5 meter afstand. 
 • Gebruik van niet-medisch mondkapje vanaf binnenkomst tot aan zwembadvloer is verplicht vanaf 13 jaar. Zie voor meer informatie website knzb: Verplichting mondkapjes per 1 december – Bericht – KNZB

Training

 • Trainingen met sporters t/m 17 jaar kunnen doorgaan, hiervoor zijn geen beperkingen 
 • Trainingen voor 18 jaar en ouder kunnen doorgaan mits de groepsgrootte per baan maximaal 4 personen is (zgn.“bubbel”). Tevens moet een onderlinge afstand van 1.5m in acht worden genomen op de momenten dat sporters rust hebben of instructie krijgen.
 • Voor trainingen aan gemengde groepen (18+ en t/m 17 jaar) geldt eveneens een maximum van 30 zwemmers.
 • Baanindeling:
  • banen afwisselend aan een zijde te laten starten.
  • De 18+ zwemmers te scheiden van andere leeftijdsgroepen zodat de “bubbels” beter bewaakt kunnen worden, bv. baan 1-2 is voor 18+ en baan 3-6 voor t/m 17 jaar.
Afbeelding 1
Afbeelding 2

Masters

 • Op de master uren gaan we weer werken met reserveren: Meld je aan als je weet dat je komt zwemmen, maar meld je svp ook weer af als er iets tussen komt zodat we optimaal gebruik maken van het water.

  Kom je ook? Schrijf je in voor ‘Aanmelden masterstrainingen’ Nieuwe prikker voor december: Datumprikker december
 • Na het inzwemmen (dus om .15 uur) rusten en starten de oneven banen (1,3,5) aan de startblokzijde, de even banen (2,4,6) aan de overzijde (zoals afbeelding 1 hierboven).

Ruimte

Het wedstrijdbad delen we op in 3 ruimtes:

 1. Entree en Tribune
 2. Zwembad
 3. Kleedkamers en Uitgang

Met deze indeling kunnen we tijdens verplaatsingen en wisselen van training voldoen aan de veiligheidsmaatregelen en per ruimte de limieten handhaven.

Looproute

Zie volgende link voor route uitgezet door het Golfbad: Filmpje route Wedstrijdbad van Golfbad (via golfbad.nl in nieuw venster). Een corona verantwoordelijke is aanwezig en heeft als primaire taak is het handhaven van de richtlijnen en het praktisch in goede banen laten leiden van:

 • Aankomst
  • Zwemmers arriveren 5 minuten voor tijd, CV is aanwezig en geeft instructie en verdere uitleg per groep voor uitkleden, training, aankleden en vertrek waar nodig. Je kunt doorlopen naar tribune als alles duidelijk is (om opstoppingen te voorkomen)
  • We desinfecteren onze handen allemaal goed
  • En we gaan de trap op naar boven naar de tribune
  • Ouders blijven buiten en houden zich aan de 1,5m afstand tov anderen.
 • Uitkleden
  • Thuis wordt de zwemkleding al aangedaan waardoor op de tribune bij de startblokken kan worden uitgekleed. CV zorgt ervoor dat groep bij juiste tribune komt om uit te kleden.
  • Alle spullen worden meegenomen en rond het bad geplaatst.
  • Je mag pas de zwembadvloer betreden wanneer de laatste van de vorige groep aan de overkant is. Zo voorkomen we dat mensen van de groep ervoor en de groep die dan moet trainen elkaar alsnog tegenkomen.
  • Via de trap dicht bij de startblokken gaan we naar het bad.
 • Training
  • Trainer controleert deelname en geeft aan welke trainingsvorm wordt gebruikt, instructies en de training begint
  • Wanneer je rust hebt houd je 1.5m afstand, blijf je in het water en gaat NIEMAND op de kant zitten. 
  • Landtraining doen we op de tribune tegenover de kantine. 
  • Je pakt je meshbag of andere materialen uit het hok nadat de vorige groep in de kleedkamers zit. Om zo ervoor te zorgen dat beide groepen elkaar niet kruisen
  • Landtraining doen we op de tribune naast de “omkleed tribune”
  • Bij landtraining dienen we rekening te houden bij volwassenen met groepen van maximaal 4, onderlinge afstand en afstand tot andere groepen (zie ook Algemene Regels)
 • Aankleden
  • We stoppen op tijd 5 minuten van te voren.
  • We lopen met de klok mee rondom het zwembad richting kleedkamers
  • Aankleden doen we weer in de grote kleedruimtes of de individuele hokjes (met inachtneming afstand/plaatsing aanwijzingen)
  • Je kleed je snel om en gaat gelijk naar huis. 
 • Vertrek
  • Uitgang is via kleedruimte naar rechts via nooduitgang aan de achterkant van het wedstrijdbad dus niet via normale ingang/uitgang.

Referenties

Wedstrijden

Hieronder zul je vinden hoe Arethusa maatregelen hanteert tijdens wedstrijden

NB: Wedstrijden zijn voorlopig niet mogelijk…

Wedstrijdzwemmen

Waterpolo