Lidmaatschap

Zin om mee te doen? Word dan lid van Arethusa. De eerste keren kun je gratis meedoen, maar daarna is het tijd om keuzes te maken. Wat wil je doen? Hoe vaak wil je trainen? Ga je wedstrijden doen?

Ben je eruit? Vul dan het onderstaande lidmaatschapformulier in en lever dit in bij de sectieleiding. Daarna gaat het balletje rollen: je krijgt een ledennummer, misschien een startvergunning, en zeker een ledenpas, zodat je het bad in kunt. Ook je ouders kunnen zo’n pas krijgen.

Wat is belangrijk naast je persoonlijke gegevens?

 • je geeft Arethusa toestemming om contributie en evt. startgelden en/of boetes te incasseren (zie inschrijfformulier voor huidige contributie)
 • je tekent voor het onderschrijven van het huishoudelijk reglement van de vereniging waaronder een bijdrage wordt verwacht in het ophalen van oud papier (je zult worden ingedeeld en vanaf dat moment word je of je ouders gevraagd mee te lopen)
 • je vrijwaart Arethusa van aansprakelijkheid bij ongevallen
 • denk even na of je iets kunt betekenen voor de club doordat je een EHBO of BHV diploma hebt
Aanmelding nieuw lid (vrijblijvend, wij nemen contact met je op voor een proeflessen)

of gebruik direct het Inschrijfformulier om in te schrijven (pdf, graag invullen en inleveren bij sectie leiding)

Inschrijfkosten wedstrijden

De club betaald:

 • Minioren/junioren circuit (alleen junioren 1 en 2)
 • Competitie
 • Junioren/jeugd circuit
 • Regionale kampioenschappen
 • Nederlandse kampioenschappen

Voor alle andere wedstrijden wordt het startgeld door het lid zelf betaald. Dit wordt bij de maandelijkse incasso verwerkt:

 • Limietwedstrijden
 • Open waterwedstrijden

Voor alle wedstrijden geldt; tijdig afmelden anders riskeer je een administratieve heffing (boete KNZB) en/of het startgeld wordt toch door de organiserende vereniging in rekening gebracht. Beide kosten zijn voor eigen rekening en worden bij de maandelijkse incasso verwerkt.

Oud papier

Een belangrijke inkomstenbron van Arethusa is de vergoeding voor het op halen van oud papier. Als we deze inkomsten niet hebben, zou dat betekenen dat de contributie verhoogd moet worden. Sinds 2014 worden alle leden van de zwemsectie ingeroosterd om dit een keer te doen.

Omdat jeugd om veiligheidsredenen niet achter de ophaalwagen mag, roepen we één van de ouders/verzorger(s) op om mee te helpen.

Opzeggen Lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie en is mogelijk per 31 juli en 31 december, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit wil zeggen dat de opzegging vóór 1 juli, respectievelijk 1 december door de ledenadministratie ontvangen moet zijn (via: ledenadministratie@arethusa.nl). Het zou prettig zijn als u dit ook bij uw eigen sectie kenbaar maakt.

Leden van de sectie elementair zwemmen kunnen na het behalen van het gewenste diploma bij Arethusa het lidmaatschap opzeggen en zijn na opzegging geen contributie meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op de maand waarin het diploma werd behaald.