Lidmaatschap

Zin om mee te doen? Word dan lid van Arethusa. De eerste keren kun je gratis meedoen, maar daarna is het tijd om keuzes te maken. Wat wil je doen? Hoe vaak wil je trainen? Ga je wedstrijden doen?

Ben je eruit? Vul dan het onderstaande lidmaatschapformulier in en lever dit in bij de sectieleiding. Daarna gaat het balletje rollen: je krijgt een ledennummer, misschien een startvergunning, en zeker een ledenpas, zodat je het bad in kunt. Ook je ouders kunnen zo’n pas krijgen.

Wat is belangrijk naast je persoonlijke gegevens?

  • je geeft Arethusa toestemming om contributie en evt. startgelden
  • je tekent voor het onderschrijven van het huishoudelijk reglement van de vereniging
  • je vrijwaart Arethusa van aansprakelijkheid bij ongevallen
  • denk even na of je iets kunt betekenen voor de club doordat je een EHBO of BHV diploma hebt
Electronische aanmelding nieuw lid (gebruik deze knop om lid te worden na de proeflessen) of gebruik het te printen papieren Inschrijfformulier. (Graag invullen en inleveren bij sectie leiding)

Contributie (per januari 2024)

De contributie zal worden afgeschreven aan het begin van elke maand behalve in juli en augustus (zomervakantie) en dus per jaar betaal je 10 keer. Hieronder de tarieven (per maand):

Hulp nodig bij financiering?

Kijk dan of je in aanmerking komt voor hulp van de gemeente of jeugdfonds:

Opzeggen Lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk bij de ledenadministratie en is mogelijk per 31 juli en 31 december, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dat wil zeggen dat de opzegging vóór 1 juli, respectievelijk 1 december door de ledenadministratie ontvangen moet zijn (via: ledenadministratie@arethusa.nl). Het is uiteraard prettig als u dit ook bij uw eigen sectie kenbaar maakt.

Leden van de sectie elementair zwemmen kunnen na het behalen van het gewenste diploma bij Arethusa het lidmaatschap opzeggen en zijn na opzegging geen contributie meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op de maand waarin het diploma werd behaald.