Historie

De mythe

Bron Arethusa in Syracuse

Bron Arethusa in Syracuse

Arethusa zwierf vaak door de bossen en velden. Op een dag zag ze, vermoeid na een lange jacht, een schitterende en kristalheldere rivier. De rivier lag in de schaduw van zilveren wilgen en ze kon de verleiding niet weerstaan een bad in het koele water te nemen. Ze zwom wat rond, maar opeens voelde ze wat onder zich. De maagdelijke nimf wilde hier niets mee te maken hebben en vluchtte weg. Achter zich hoorde ze een stem “Waarom vlucht je, mooi meisje?” en haar achtervolger stelde zich voor als de riviergod Alpheus. Met de hulp van Artemis , de bosgodin, vluchtte Arethusa als een zoetwaterstroom onder de oceaan door, helemaal naar Sicilië. Ze kwam uiteindelijk terecht op het eiland Ortygia, waar Artemis haar veranderde in een fontein om aan haar belager te ontkomen.

De beroemde fontein is nu nog te zien in Syracuse op Sicilië. Het water van de Griekse Alpheus zou een weg naar de bron gevonden hebben, en vermengde zich met het water van de nimf. Wie een houten beker in de Alpheus zou gooien, vindt hem terug in de bron van Arethusa en op de bodem van de heldere bron zou je soms Griekse bloemen kunnen zien bloeien…

Zwemmen in Oss 1930

Voordat Oss beschikte over een zwembad, waren de Maas en de Wetering de plaatsen waar men kon zwemmen. Een gebrek aan toezicht en mogelijkheden om te leren zwemmen zorgde ieder jaar weer voor een aantal verdrinkingen. Verder was de zedenverwildering die met het zwemmen gepaard ging een doorn in het oog van de Rooms-katholieke geestelijkheid.
In 1934 werd om deze redenen onder het bestuur van burgemeester Ploegmakers de Osse Zwem en Badinrichting, met roeigelegenheid en ijsbaan “de Meer” geopend. In het kader van een werkverschaffingsproject werd aan de Macharenseweg een modern en ruim bad met dames- en herenbassin, een volksbad en een kinderbad gebouwd. Bij de feestelijke opening waren naast een vertegenwoordiger van het Ministerie van Sociale Zaken ook alle burgemeesters van de buurtgemeenten aanwezig. De eerste Osse kampioen werd de heer Schenkels, die de 75 meter vrije slag aflegde in 1 minuut en 18 seconde. Daarnaast bewees hij ook in het bordjes opduiken de meest ervaren Ossenaar te zijn. De entreeprijzen: 15 cent voor het dames- en herenbassin en 5 cent voor het volksbad en het kinderbad.

 

Zwemverenigingen in Oss

De eerste zwemvereniging in Oss werd opgericht in 1933. Maar vanwege een gebrek aan leden werd de Osse zwem- en reddingsvereniging De Meer in 1938 weer opgeheven. In 1940 worden er wedstrijden georganiseerd door de Ossche Zwemvereniging en tussen 1942 en 1950 neemt de vereniging Naias deel aan de waterpolocompetitie en verschillende zwemwedstrijden. Omdat er niet al te veel dames lid zijn van deze vereniging mogen zij meetrainen met de heren. In 1952 wordt de Rooms-katholieke Zwemvereniging OZC ’52 opgericht, maar in het begin van de jaren ’60 is er in Oss geen enkele zwemvereniging meer actief.

Oprichting Arethusa

In 1967 wordt besloten om een binnen- en een buitenbad te bouwen aan de Kortfoortstraat (de locatie van het huidige Golfbad), omdat het bad aan de Macharenseweg niet meer voldoet aan de eisen die men op dat moment stelt aan een zwembad. De toenmalige wethouder van de Rakt verzamelt enkele enthousiaste zwemmers, die op 24 januari 1968 overgaan tot de oprichting van een nieuwe zwemvereniging. Al spoedig krijgt deze vereniging de naam “Arethusa”. Vanaf het moment van de oprichting werd er aandacht besteed aan zowel waterpolo als wedstrijdzwemmen.

In de jaren daarna groeit Arethusa uit tot één van de grotere sportverenigingen in Oss. Veel Ossenaren hebben bij Arethusa hun zwemdiploma’s gehaald. De wedstrijdzwemmers en de waterpoloërs bereiken een steeds hoger niveau.

Omdat het inmiddels al vele malen uitgebreide bad aan de Kortfoortstraat niet meer volledig in de behoefte aan zwemwater kan voorzien, besluit het bestuur in 1999 om een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van een eigen zwembad voor Arethusa. Ruim 10 jaar begon de bouw van een nieuw wedstrijdbad, waar Arethusa inmiddels al weer ruim 3 jaar met veel plezier gebruik van maakt.

De club groeit door en heeft momenteel bijna 600 actieve leden.