Bestuur

Het bestuur van Arethusa bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor algemene gang van zaken binnen de vereniging, het financieel beleid en  vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. Het dagelijkse bestuur (DB) van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. De bestuursleden hebben een specifiek aandachtsgebied zodat snelle interacties mogelijk zijn. Er vindt regelmatig overleg plaats met de commissies van de secties, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie binnen hun sectie.

Voorzitter & Secretaris
Loe van Erp
voorzitter@arethusa.nl
Penningmeester
Mark de Weerd
penningmeester@arethusa.nl
Secretaris
Loe van Erp
secretariaat@arethusa.nl
Algemeen bestuurslid
Eric Goverde
secretariaat@arethusa.nl