Bestuur

Het bestuur van Arethusa bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor algemene gang van zaken binnen de vereniging, het financieel beleid en  vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. Het dagelijkse bestuur (DB) van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. De bestuursleden hebben een specifiek aandachtsgebied zodat snelle interacties mogelijk zijn. Er vindt regelmatig overleg plaats met de commissies van de secties, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie binnen hun sectie. Het takenpakket van het bestuur en haar leden kun je hier vinden.

Voorzitter
Paul van Oorschot
voorzitter@arethusa.nl
Penningmeester
Mark de Weerd
penningmeester@arethusa.nl
Secretaris
Lou van Erp
secretariaat@arethusa.nl
Algemeen bestuurslid
Carel Wolf
ICT@arethusa.nl

 

Missie Arethusa

 • De zwemvereniging voor Oss en omgeving
 • Aanbieder van zwemles, als ook van zwemsport-trainingen/wedstrijden op zowel recreatief als competitief niveau voor alle leeftijden

 

Kernwaarden

 • Gemeenschappelijkheid: de vereniging is van de leden, voor de leden
 • Gelijkwaardigheid: we zijn er voor iedereen die wil trainen, sporten en wedstrijden wil spelen in het water
 • Betrokkenheid: we helpen elkaar om gezamenlijk onze doelen te realiseren
 • Kwaliteit in opleiding: met onze zwemles en trainingen willen we een stevige basis aanbieden voor leden om maximaal te kunnen presteren in elk gewenste watersport/spel
 • Beleving/plezier: zonder dit geen prestaties en resultaat
 • Ontwikkeling: onze ambitie is dat onze spelers en teams morgen beter presteren als vandaag, en onze vereniging zich continu aanpast aan de wijzigende tijd

Visie

Om blijvend te floreren als vereniging sturen we nadrukkelijk op

 • Het verenigingskarakter, door:
  • Nadrukkelijk erop aan te sturen dat elk lid zijn steentje, in de vorm van vrijwilligerswerk/taken, bijdraagt aan het welzijn van onze vereniging (één voor allen, allen voor één)
  • Activiteiten te organiseren in en rondom onze eigen kantine, Harry’s, als ‘huiskamer’ van onze vereniging
 • Ondernemerschap, nodig om schaalvergroting te realiseren in een krimpende ‘markt’. Initiatieven daarbij zijn o.a.:
  • Bieden van laagdrempelige toegang van potentiele belangstellenden
  • Realiseren van aanvullend aanbod, zoals overdag zwemtraining voor 50++, en ons aanbod beter af te stemmen op de behoeftes van mensen die wel regelmatig zwemmen voor hun gezondheid, maar dit nog niet in clubverband doen
  • Ons aanbod te flexibiliseren richting onze leden
  • Aangaan van samenwerkingen met andere verenigingen en commerciële partijen
 • Zwemles als belangrijkste bron van nieuwe jeugdleden (en tevens belangrijke bron van inkomsten voor de club). We willen daarbij:
  • Zwemles van hoge kwaliteit aanbieden, met een focus op zelfredzaamheid en goede aansluiting op watersporten
  • Actief de doorstroom vanuit de zwemles richting de andere sporten organiseren
  • Een overbruggingsprogramma bieden voor zij-instromers van één van onze watersporters, om de niveauverschillen tussen hun zwemvaardigheid en die van onze leden te elimineren
 • Samenwerking middels directe banden en actieve contacten met:
  • Het golfbad: relatie op basis van gelijkwaardigheid en openheid, ook bij het benchmarken. Wij zijn voor het golfbad de grootste klant, het golfbad is voor ons de enige aanbieder van gesubsidieerd zwemwater in Oss. We hebben dus beide baat bij een intensieve samenwerking, en dat vereist een gelijkwaardige opstelling en openheid twee kanten op
  • De locale overheid, de bron van subsidies (via het golfbad) en stimulerende initiatieven om inwoners van alle leeftijden te (kunnen) laten sporten. Ondanks het ontbreken van direct contact zoeken we bewust naar samenwerkingsinitiatieven
  • (potentiele) sponsoren. Sponsoren helpen leden de sport wat goedkoper te maken, wij kunnen sponsoren helpen aan lokale promotie, en een gedeeltelijke invulling van hun gezondheidsbeleid
  • Sport- en gezondheidsorganisaties in de gemeente Oss. We streven naar intensieve samenwerking binnen de vereniging van gebruikers van het golfbad, als ook het SEC. Verder blijven we actief op zoek naar verenigingen en andere organisaties met een maatschappelijk, sport- of gezondheidsgerelateerd doel waarmee we via samenwerking onze activiteiten kunnen verbreden of uitbreiden