Maatregelen onder Corona

Trainingen

versie 23 juni 2021 (ingang versoepelingen per 26 juni )

Nieuw: KNZB informatie invoering protocol versie v6.0 (stap 4) De belangrijkste wijzigingen per 26 juni in versie 6.0 ten opzichte van versie 5.0 zijn:

 • De mondkapjesplicht vervalt.
 • Alle wedstrijden zijn weer toegestaan. Hierbij is publiek op 1,5 meter toegestaan.
 • De maximale groepsomvang voor activiteiten vervalt.
 • Er mag maximaal 1 bezoeker per 5 vierkante meter van de accommodatie (exclusief personeel) worden toegelaten.
 • Ouders worden bij de zwemlessen en het diplomazwemmen gezien als publiek. Zij mogen op 1,5 meter afstand toekijken.

Algemene regels
Training
Ruimte
Looproute
Referenties

Algemene regels

 • We komen niet naar het zwembad als op 1 of meer van de volgende vragen bevestigend wordt geantwoord
 • Ten alle tijden wordt gehoor gegeven aan corona verantwoordelijke persoon
 • Geef elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar
 • Op de tribune, kleedkamers, zwembadvloer geldt 1,5 meter afstand voor leeftijdsgroepen waarbij dat nodig is. 

Aanvullende regels tot 26 juni:

 • Ouders komen niet in het zwembad (behalve in rol van vrijwilliger zoals trainer, corona verantwoordelijke, etc)
 • We komen niet eerder dan 5 tot 10 minuten voor aanvang training
 • Douchen is weer mogelijk vanaf 5 juni met inachtneming van de regels voor afstand houden.
 • Materiaalgebruik is toegestaan; wordt klaar gezet aan badrand of kan worden gehaald uit het materiaalhok zolang er maar afstand wordt gehouden en geen opstoppingen ontstaan
 • Op de tribune, kleedkamers, zwembadvloer geldt 1,5 meter afstand. 
 • Gebruik van niet-medisch mondkapje vanaf binnenkomst tot aan zwembadvloer is verplicht vanaf 13 jaar.

Training (tot en met 26 juni)

 • Trainingen met sporters t/m 17 jaar hebben geen beperkingen en er is geen limiet.
 • Trainingen voor 18 jaar en ouder en gemengde groepen hebben een maximum van 50 zwemmers.

Ruimte

Het wedstrijdbad delen we op in 3 ruimtes:

 1. Entree en Tribune
 2. Zwembad
 3. Kleedkamers en Uitgang

Met deze indeling kunnen we tijdens verplaatsingen en wisselen van training voldoen aan de veiligheidsmaatregelen en per ruimte de limieten handhaven. Ook vanaf 26 juni wanneer de maatregelen grotendeels zijn opgeschort blijft het noodzakelijk om elkaar voldoende ruimte te geven en is de looproute in die zin een handige richtlijn:

Looproute

Een corona verantwoordelijke is aanwezig en heeft als primaire taak is het handhaven van de richtlijnen en het praktisch in goede banen laten leiden van:

 • Aankomst
  • Zwemmers arriveren 5 minuten voor tijd, CV is aanwezig.
  • We desinfecteren onze handen allemaal goed
  • We lopen door naar de kleedkamers of als je al zwemkleding aan hebt ga je naar de tribune en wacht tot de groep voor je klaar is zodat voldoende afstand wordt gehouden
  • Ouders blijven buiten en houden zich aan de 1,5m afstand tov anderen.
  • Je mag pas de zwembadvloer betreden wanneer de laatste van de vorige groep aan de overkant is. Zo voorkomen we dat mensen van de groep ervoor en de groep die dan moet trainen elkaar alsnog tegenkomen.
  • Via de trap dicht bij de startblokken gaan we naar het bad.
 • Training
  • Trainer controleert deelname en geeft aan welke trainingsvorm wordt gebruikt, instructies en de training begint
  • Wanneer je rust hebt houd je 1.5m afstand, blijf je in het water en gaat NIEMAND op de kant zitten. 
  • Landtraining doen we op de tribune tegenover de kantine. 
  • Je pakt je meshbag of andere materialen uit het hok nadat de vorige groep in de kleedkamers zit. Om zo ervoor te zorgen dat beide groepen elkaar niet kruisen
  • Landtraining doen we op de tribune naast de “omkleed tribune”
  • Bij landtraining dienen we rekening te houden met onderlinge afstand.
 • Aankleden
  • We stoppen op tijd 5 minuten van te voren.
  • We lopen met de klok mee rondom het zwembad richting kleedkamers
  • Je kunt weer gebruik maken van de douches maar hou het kort zodat er met afstand rekening gehouden kan worden en iedereen aan de beurt kan komen.
  • Aankleden doen we weer in de grote kleedruimtes of de individuele hokjes (met inachtneming afstand/plaatsing aanwijzingen)
  • Je kleed je snel om en gaat gelijk naar huis. 
 • Vertrek
  • Uitgang is via kleedruimte naar rechts via nooduitgang aan de achterkant van het wedstrijdbad dus niet via normale ingang/uitgang.

Referenties

Wedstrijden

Hieronder zul je vinden hoe Arethusa maatregelen hanteert tijdens wedstrijden

NB: Wedstrijden zijn voorlopig alleen mogelijk binnen onze eigen vereniging…

Wedstrijdzwemmen

Waterpolo