Maak kennis met: Hugo van der Sanden

In deze rubriek maken we kennis met leden die zich inzetten voor de club. Deze keer: vrijwilligerscoördinator Hugo van der Sanden.

Wat vindt je het leukst aan Arethusa als club en wat vindt je het leukst aan je sport?

Arethusa past mij gewoon! Ik houd van de trainingen. Ik mis die heel erg, vooral als het zomervakantie is en kan dan ook nooit wachten tot we weer gaan beginnen. De sfeer in het team is daarin heel belangrijk. We stellen ons doelen voor de competitie en trainen daar hard voor. Wel om daarna afgepeigerd bij Harry’s op adem te komen, de ontspanning te zoeken en het heel gezellig te hebben. Dat is voor mij Arethusa.

Je zorgt voor de vrijwilligers bij Arethusa, wat houdt dat precies in?

Een van mijn vrijwilligerstaken is het in kaart brengen van taken en het koppelen van deze taken aan onze leden. 

Wat houdt dat precies in?

Ik informeer, motiveer, enthousiasmeer leden om hun steentje bij te dragen aan het draaiende houden van Arethusa. Zonder leden geen vereniging maar zonder al die helpende handen in het zwembad en aan de badrand zijn er geen trainingen mogelijk, kunnen wedstrijden niet gezwommen, gespeeld of georganiseerd worden en heeft een vereniging geen bestaansrecht. Mijn streven is het om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, zodat mensen gemotiveerd blijven en het vooral leuk blijven vinden.

Waarom zijn vrijwilligers belangrijk voor een club als Arethusa?

Onze missie is het om voor veel mensen in de regio een leven lang sport en vertier aan te kunnen bieden. Daar moet wel een doorstroom in plaats blijven vinden, verjongen en behouden wat er is. Iedere vereniging heeft zijn eigen cultuur, zijn eigen vrijwilligers cultuur. Wij willen die nieuw leven inblazen, voor alle leden maar ook met alle leden. 

Iedereen met goede ideeën, leuke ideeën, out-of-the-box-ideeën, innovatieve ideeën is welkom!  Kijk in onderstaand overzicht of er iets bij staat wat je aanspreekt of waar je wellicht iets meer over te weten wilt komen:

Waar hebben we bij Arethusa nog vrijwilligers nodig?

  • Officials voor het wedstrijdzwemmen;
  • Oud papier ophalen;
  • Organisatie talenten voor een “Arethusa Open Dag”;
  • Meehelpen met de natte gymles;
  • Meedenken over leden-en sponsorwerving;
  • Bestuursfunctie Secretaris (vanuit het oogpunt van diversiteit zien we die graag vervuld door een vrouw, maar uiteraard is een enthousiaste, kundige man ook van harte welkom).
  • Meehelpen met de organisatie van “De Osse Maasrace”.

Waar kunnen nieuwe vrijwilligers zich melden?

Ik hoop dat deze oproep leidt tot enthousiasme om een vrijwillige taak op te nemen en dus tot veel aanmeldingen. Spreek mij aan in het zwembad of mail naar; hvd_sanden@live.nl

Nog andere dingen? Wil je verder nog iets kwijt?

Ik wil vooral een oproep doen aan onze leden om zich in te gaan zetten voor deze fantastische vereniging en om de moeite te blijven nemen om de publicaties vanuit de club{leden) te blijven volgen, liken en delen. 

Groet Hugo

Geen reacties op "Maak kennis met: Hugo van der Sanden"